RETURNĂRI  ȘI  RECLAMAȚII

 

Returul produselor (Dreptul de renuntare la contract )

 1. Consumatorul are dreptul sa se retraga din Contract, respectiv sa returneze un Bun sau sa renunțe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fara invocarea niciunui motiv si fara a suporta alte costuri decât cele de livrare. Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:
  1. ziua în care Consumatorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat
  2.  ziua în care Consumatorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese.
 2. Declarația de retragere din Contractul de Vânzare poate fi depus de ex.:

  în format electronic  prin intermediul poștei electronice la adresa: info@bejessa.ro .         

 1. Consumatorul poate utiliza modelul formularului de retragere, dar acest lucru nu este obligatoriu.
 2. În cazul rezilierii unui contract încheiat la distanță, contractul se consideră a fi neîncheiat.
 3. Vânzător are obligaţia de a comunica Clientului confirmarea de primire a retragerii iar in termen de cel mult 14 zile calendaristice de la primirea declaraţiei de reziliere din partea Clientului, va restitui Clientului toate plățile efectuate de acesta, inclusiv costurile de livrare a produsului, (cu excepția costurilor suplimentare ce rezultă din modul de livrare ales de Client, altul decât modul cel mai ieftin, obişnuit de livrare disponibil în Magazinul Online).
 4. Vânzător va returna plata folosind aceeași metodă de plată pe care a folosit-o Clientul, cu excepția cazului în care consumatorul a fost de acord în mod clar, cu un mod diferit de restituire care nu-i creează nici un fel de costuri. Dacă Vânzător nu a propus că el singur va prelua marfa de la Client, atunci Vânzător va amâna returnarea plăţilor făcute de Client până în momentul recepţionării Produselor sau primirea unei dovezi a Clientului că a expediat marfa.
 5. Clientul are obligaţia imediată, dar nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la ziua în care a renunţat la contract, să restituie Produsul Vânzătorului sau să-l pună la dispoziţia persoanei îndreptăţite de Vânzător să-l preia, cu excepţia cazului în care Vânzătorul a propus să preia personal Produsul. Pentru respectarea termenului este suficientă restituirea Produsului înainte de expirarea acestuia. Clientul poate restitui Produsul pe adresa:

                             

CzechLogistic – Bejessa  
Adresa pentru returnare:          
Ogorului 3G (depozit FAN Courier)
410554 Oradea.

 

Rugăm atașarea în limita posibilității a dovezii de cumpărare a produsului.

 1. Client este responsabil pentru diminuarea valorii Produsului ca urmare a utilizării lui într-un mod care depăşeşte necesitatea de a stabili caracterul, caracteristicile și funcționarea Produsului. În cazul în care Consumatorul își exercită dreptul legal de retragere, Consumatorul este responsabil pentru diminuarea valorii Produsului rezultat din utilizarea acestuia într-un mod care depășește necesitatea pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea Produsului. Răspunderea consumatorului poate include, în special, imposibilitatea repunerii  produsul la vânzare, costurile reîncadrării etichetelor și elementelor de securitate pe produs, precum și costurile restabilirii produsului într-o condiție care să permită reintroducerea sa la vânzare în magazinul online, inclusiv costurile testării produsului de către un specialist și costurile pentru înlăturarea defectelor constatate ca urmare a unei astfel de examinări (în măsura în care aceste defecte rezultă din utilizarea Produsului de către Consumator într-un mod care depășește ceea ce este necesar pentru a-și stabili natura, caracteristicile și funcționarea).
 2. Consumatorul suportă costurile directe de returnare ale Produsului. Dreptul de retragere dintr-un contract la distanță nu  îi revine consumator în legătură cu contractele: (1)  în care obiectul serviciului este un produs prefabricat, realizat conform specificațiilor Consumatorului sau care servește pentru a satisface nevoile sale individuale;

   

MODELUL FORMULARULUI DE REZILIERE A CONTRACTULUI

 (acest formular trebuie completat și trimis doar în cazul dorinței de reziliere a contractului)

 

Destinatar:

…………………………….

……………………………..

……………………………….

 

Eu / Noi (*) prin prezenta renunț(ăm) (*) la contractul de vânzare pentru următoarele produse/servicii (*):

 

Data încheieri contractului(*)/ridicarea produsului(*)

 

Prenume și nume / Denumirea consumatorului (*)

 

Adresa consumatorului
Semnătura consumatorului  (doar dacă formularul se trimite pe suport hârtie)
Data

(*) Tăiați dacă nu este cazul

 

Garantii

 

 1. Toate Produsele beneficiaza de conditii de garantie potrivit legislatiei in vigoare.
 2. Toate Produsele beneficiaza de garantia legala de conformitate, iar aceasta nu este afectata de eventuala garantie tehnica (sau comerciala) oferita de producator sau de Bejessa.
 3. Potrivit dispozitiilor legale in vigoare, aceasta garantie nu poate avea o durata mai mica de 24 luni. Exceptie fac doar produsele a caror durata medie de utilizare este mai mica decat atat. In acest caz, garantia de conformitate va fi redusa la acest termen.

 

Reclamatii

 

 1. Pentru reclamatii, privind Produsele si/sau Serviciile Bejessa, Clientii, Utilizatorii pot sa contacteze Serviciul Asistenta Clienti la adresa de e-mail : info@bejessa.ro .
 2. Ca o procedura de rezolvare interna a oricaror probleme privind Comanda si care nu par sa fie rezolvate altfel, Clientii au la dispozitie formularul din pagina de Contact de pe Site. Bejessa va raspunde unei astfel de reclamatii in cel mult 72 ore. Insa in functie de complexitate, termenul ei de rezolvare se poate intinde pana la 30 (treizeci) de zile.
 3. Dupa epuizarea cailor de conciliere interna si fara sa-si prejudicieze in vreun fel dreptul de acces la instantele judecatoresti, Clientul (in acceptiunea de persoana fizica a termenului) aflat intr-un litigiu cu Bejessa poate apela pentru solutionare la o procedura extrajudiciara. Acestea sunt de regula mai rapide si mai ieftine decat procedurile judiciare. Mai multe detalii sunt disponibile la adresa http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .